Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

Biuro
Obsługa klienta
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Informacja, ogłoszenia

Aktualności

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Kamienny Most

Dnia 20.09.2023 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.220.2023) z dnia 18.09.2023 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia w miejscowości Kamienny Most gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo z grupy B (enterokoki, amonowy jon, żelazo, mangan).  Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Długie, Płątkowo

Dnia 15.09.2023 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.206.2023) z dnia 13.09.2023 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia w miejscowości Długie, Płątkowo gm. Chociwel. Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w m. Oświno dnia 12.09.2023 r.

   WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 12.09.2023 r. od godz. 800 do godz. 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Oświno. 

   Przerwa w dostawie wody związana jest z konecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia oraz dla celów sanitarnych.

   Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

   WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia

07.09.2023 r. od godz. 800 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości Chociwel oraz Lublino. Wyłączenie dotyczy następujących ulic w m. Chociwel:

ul. Armii Krajowej (od stadionu w kierunku Węgorzyna), ul. Partyzantów, ul. Robotnicza, ul.  Młyńska, - ul. Spacerowa, ul. Kołat, ul. Fabryczna.

   Przerwa w dostawie wody związana jest z planowanymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia oraz dla celów sanitarnych.

   Przepraszamy za utrudnienia.

Image

Parkowa 1
73-120 Chociwel
Zachodniopomorskie
Polska

NIP: 8542038701
REGON: 811938448
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146