Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

Biuro
Obsługa klienta
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Informacja, ogłoszenia

Aktualności

Brak wody w m. Wieleń Pom., Oświno dnia 21.10.2021 r.

WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 21.10.2021 r. od godz. 800 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w m. Wieleń Pom., Oświno.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia oraz dla celów sanitarnych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Chociwel, Lublino

Dnia 02.09.2021 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.184.2021) z dnia 27.08.2021. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Chociwel, Lublino gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Karkowo, Kania, Mokrzyca

Dnia 02.09.2021 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.191.2021) z dnia 30.08.2021. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Karkowo, Kania, Mokrzyca gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, barwa, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczna, jon amonu, żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Sątyrz Pierwszy

Dnia 02.09.2021 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.9020.2.13.2021) z dnia 31.08.2021 r. w sprawie jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego nieodpowidającej wymaganiom sanitarnym (przekroczone wartości: ogólna liczba mikroorganizmów w 1ml wody w temp. 22'C, mętność, żelazo, mangan).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w związku z powyższym strwierdza warunkową przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Sątyrz Pierwszy gm. Chociwel.

Image

Parkowa 1
73-120 Chociwel
Zachodniopomorskie
Polska

NIP: 8542038701
REGON: 811938448
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146