Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

Biuro
Obsługa klienta
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Informacja, ogłoszenia

Aktualności

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Starzyce

Dnia 05.05.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.87.2022) z dnia 02.05.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Starzyce gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak,  jon amonu, żelazo, mangan. 

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Kamienny Most

Dnia 05.05.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.88.2022) z dnia 28.04.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Kamienny Most gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganiowy, jon amonu, azotany, azotyny, chloki, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, chloroform, ΣTHM, 1,2-dichloroetan, Σtrichlorometenu i tetrachloroetenu, benzen, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, ołów, antymon, benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, ß-CH, y-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna,  Σpestycydów, cyjanki, rtręć.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Chociwel, Lublino

Dnia 05.05.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.90.2022) z dnia 28.04.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Chociwel, Lublino gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganiowy, jon amonu, azotany, azotyny, chloki, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, chloroform, ΣTHM, 1,2-dichloroetan, Σtrichlorometenu i tetrachloroetenu, benzen, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, ołów, antymon, benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, ß-CH, y-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna,  Σpestycydów, cyjanki, rtręć.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Karkowo, Kania, Mokrzyca

Dnia 05.05.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.89.2022) z dnia 28.04.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Karkowo, Kania, Mokrzyca gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganiowy, jon amonu, azotany, azotyny, chloki, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, chloroform, ΣTHM, 1,2-dichloroetan, Σtrichlorometenu i tetrachloroetenu, benzen, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, ołów, antymon, benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, ß-CH, y-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna,  Σpestycydów, cyjanki, rtręć.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Image

Parkowa 1
73-120 Chociwel
Zachodniopomorskie
Polska

NIP: 8542038701
REGON: 811938448
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146