Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

Biuro
Obsługa klienta
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Informacja, ogłoszenia

Aktualności

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Karkowo, Kania, Mokrzyca

Dnia 05.05.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.89.2022) z dnia 28.04.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Karkowo, Kania, Mokrzyca gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, indeks nadmanganiowy, jon amonu, azotany, azotyny, chloki, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, chloroform, ΣTHM, 1,2-dichloroetan, Σtrichlorometenu i tetrachloroetenu, benzen, bor, sód, magnez, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, ołów, antymon, benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, ß-CH, y-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna,  Σpestycydów, cyjanki, rtręć.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Brak wody w m. Długie dnia 11.04.2022 r.

   WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 11.04.2022 r. od godz. 800 do godz. 1300 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w m. Długie.

   W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia oraz dla celów sanitarnych.

   Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Bród i Zabrodzie

Dnia 10.03.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.38.2022) z dnia 07.03.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Bród i Zabrodzie gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, barwa, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczna, kon amonu, żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Lisowo

Dnia 03.03.2022 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.25.2022) z dnia 28.02.2022 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Lisowo gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, barwa, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczna, ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Image

Parkowa 1
73-120 Chociwel
Zachodniopomorskie
Polska

NIP: 8542038701
REGON: 811938448
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146