Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

Biuro
Obsługa klienta
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Informacja, ogłoszenia

Aktualności

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Długie, Płątkowo

Dnia 6.02.2024 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.9.2024) z dnia 05.02.2024 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia w miejscowości Długie i Plątkowo gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo z grupy B (enterokoki, amonowy jon, żelazo, mangan).  Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w m. Chociwel, Lublino dnia 02.01.2024 r.

WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje, że dnia 02.01.2024 r. od godz. 800 do godz. 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w miejscowości  Chociwel oraz Lublino. Wyłączenie dotyczy następujących ulic w m. Chociwel:

ul. Armii Krajowej (od nr 65 w kierunku Węgorzyna), ul. Partyzantów, ul. Robotnicza, ul.  Młyńska, ul. Spacerowa, ul. Kołat, ul. Fabryczna.

   Przerwa w dostawie wody związana jest z koniecznością usuniecia awarii na sieci wodociągowej. 

   Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Wieleń Pom. i Oświno

Dnia 15.12.2023 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.285.2023) z dnia 14.12.2023 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia w miejscowości Wieleń Pom. i Oświno gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A.  Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Chociwel, Lublino

Dnia 15.12.2023 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.284.2023) z dnia 14.12.2023 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia w miejscowości Chociwel i Lublino gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo z grupy B (enterokoki, amonowy jon, żelazo, mangan, azotany, azotyny, siarczany, chlorki, indeks nadmanganiowy).  Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Image

Parkowa 1
73-120 Chociwel
Zachodniopomorskie
Polska

NIP: 8542038701
REGON: 811938448
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146