Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Chociwlu

Biuro
Obsługa klienta
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Informacja, ogłoszenia

Aktualności

INFORMACJA

   WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2021 r. (piątek) Punkt Obsługi Klienta będzie nieczynny.

   Za utrudnienia spowodowane powyższym  faktem uprzejmie przepraszamy.

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Bród

Dnia 16.11.2021 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.241.2021) z dnia 09.11.2021 r. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Bród,Zabrodzie gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, barwa, mętność, zapach, przewodność elektryczna, jon amonowy, żelazo, mangan, ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja o przydatności wody do spożycia w m. Karkowo, Kania, Mokrzyca

Dnia 16.11.2021 r. do przedsiębiorstwa wpłynęło orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie (znak sprawy: HK.903.1.240.2021) z dnia 09.11.2021. o jakości wody wyprodukowanej i dostarczonej z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie w orzeczeniu strwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Karkowo, Kania, Mokrzyca gm. Chociwel.

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: pH, barwa, mętność, zapach, smak, przewodność elektryczna, ogólna liczba mikroorganizmów w 22'C po 72 h, liczba bakterii grupy coli,  liczba bakterii Escherichia coli.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Brak wody w m. Starzyce dnia 10.11.2021 r.

WODOCIĄGI I  KANALIZACJA Spółka z o.o.  w Chociwlu uprzejmie informuje,

że dnia 10.11.2021 r. od godz. 800 do godz. 1100 nastąpi przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej w m. Starzyce.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zaopatrzenie się (zgromadzenie) w wodę do spożycia oraz dla celów sanitarnych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Image

Parkowa 1
73-120 Chociwel
Zachodniopomorskie
Polska

NIP: 8542038701
REGON: 811938448
Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000124146